Wissenschaftliche Studie zu den Finanzierungsstrukturen ambulant betreuter Wohngemeinschaften -Abschlussbericht-

Autor/en: Liesenfeld, Joachim / Loss, Kay / Stachowiak, Jennifer / Weigel, Roland / Schulz, Jürgen / Bölting, Torsten / Hoffmann, Sabrina / Michel, Lutz, H.

###publication_printingplace###: Duisburg / Gelsenkirchen / Bochum / Hürtgenwald

###publication_releasedate###: April 2016


###publication_back2overview###

###publication_download### (4.11MB)